อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์

by - มิถุนายน 15, 2565

   อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ปกคลุมไปด้วยป่าธรรมชาติที่สวยงาม มียอดเขาสูงสุดของภูสอยดาวซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย อากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี สามารถทำกิจกรรมได้หลากหลาย ทั้ง เล่นน้ำตก ชมหมอก ชมดอกไม้ เดินป่า แคมป์ปิ้ง เหมาะแก่มาเที่ยวอย่างน้อย 2วัน1คืน เพื่ออชมความสวยงามทั้งหมด

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์

   อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีพื้นที่ 149,375 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาสูงตามแนวชายแดนไทย - ลาว มียอดภูสอยดาวสูงที่สุด 2,102 เมตร จากระดับทะเล สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงที่ป่าปกคลุม เป็นป่าดิบเขาสลับทุ่งหญ้าและป่าสน มีดอกไม้ป่าพันธุ์ต่างๆ เช่น ดอกหงอนนาค ดอกไม้ดินต่างๆ ขึ้นอยู่กลางป่าสน ภายในอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวภายในอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีสิ่งสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จอดรถ ร้านอาหาร ห้องน้ำ ลานกางเต็นท์ ที่พัก 

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์

   มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ
- น้ำตกภูสอยดาว ตั้งอยู่ใกล้กับที่ทำการอุทยานแห่งชาติตรงหน้าทางขึ้นภูสอยดาว เป็นน้ำตกขนาดกลางในลำห้วยน้ำพายไหลลงสู่แม่น้ำปาด มีทั้งหมด 5 ชั้น แต่ละชั้นมีชื่อไว้อย่างไพเราะว่า ภูสอยดาว สกาวเดือน เหมือนฝัน กรรณิการ์ และสุภาภรณ์ มีน้ำไหลตลอดปี และบริเวณใกล้ ๆ จะมีน้ำตกหลุมพบ

น้ำตกภูสอยดาว

- ทุ่งดอกไม้ในป่าสน จะมีดอกไม้ดินชูช่อออกดอกสลับหมุนเวียนไปตามช่วงฤดูกาลเป็นกลุ่มหนาแน่น ในช่วงหน้าฝน คือเดือนกรกฎาคม- กันยายน และจะบานเต็มที่เดือนสิงหาคม เช่น ดอกชมพูนุช ดอกหญ้ารากหอม  เอื้องแซะ  สร้อยสุวรรณา  ส่วนช่วงฤดูหนาว จะมีดอกกระดุมเงิน กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ ทำให้การเดินชมทุ่งดอกไม้ในอุทยานภูสอยดาวมีความหลากหลาย

ทุ่งดอกไม้ในป่าสน

- ลานสนสามใบภูสอยดาว ต้องเดินทางเท้าต่อจากน้ำตกภูสอยดาวริมเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1268 มีทางเดินที่ลาดชันเกือบตลอดเส้นทาง ต้องเดินผ่านเนิน เนินส่งญาติ เนินปราบเซียน เนินป่าก่อ เนินเสือโคร่ง และเนินมรณะ แต่ละจุดล้วนมีความสวยงามของพืชพรรณต่างๆ และก็มีความชันที่สูงมาก ระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 4-6 ชั่วโมง เมื่อไปถึงจะเป็นที่ราบบนเทือกเขาภูสอยดาว มีทุ่งหญ้า มีต้นสนสองใบ สนสามใบ ต้นหงอนนาค มีจุดกางเต็นท์ ที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงาม มีหมอกปบหุลมทั้วบริเวณในฤดูหนาว ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากนัก ทีเพียงห้องน้ำและน้ำสำหรับใช้ในการบริโภค หากต้องการพักค้างแรมต้องเตรียมเต็นท์และอาหารไปเอง 
   หมายหตุ  
- ต้องติดต่อเจ้าหนเาที่ก่อนขึ้น อนุญาตให้ขึ้นภูได้ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.
- หากมาช้ากว่า  14.00 น. สามารถกางเต็นท์บริเวณที่ทำการอุทยานฯ ได้

 

ลานสนสามใบภูสอยดาว

- น้ำตกสายทิพย์ ตั้งอยู่บนป่าสนภูสอยดาว ทางไปน้ำตกเป็นหุบเขา ค่อนข้างลาดชัน เป็นน้ำตกขนาดเล็ก 7 ชั้น มีสายน้ำไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆ ผ่านหินผาที่อุดมไปด้วยมอสสีเขียว เนื่องจากสภาพป่ามีความชุ่มชื้นมาก แต่ละชั้นก็จะมีความสูงประมาณ 5-10 เมตร รอบๆร่มรื่นไปด้วยป่าสนเขาและป่าดิบชื้น 
- หลักเขตไทย-ลาว เป็นหลักเขตที่ปักปันเขตแดนแบ่งระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว มีขึ้นหลังสงครามบ้านร่มเกล้า

น้ำตกสายทิพย์

   แนะนำ  
- หากต้องการลูกหาบ สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่
- นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางจากอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกได้ สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ 0 5531 6713-5
แนะนำก่อนไปภูสอยดาว
- สามารถติดต่อเข้าหน้าที่จ้างลูกหาบได้
- แต่งชุดที่เหมาะกับการเดินป่า
- ควรพกสเปรย์กันทากและแมลง
- ควรพกไฟฉายไปด้วย เนื่องข้างบนไม่มีไฟฟ้า

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์

   ค่าเข้า
-บริเวณลานสนภูสอยดาว : ใหญ่คนละ 40 บาท เด็กคนละ 20 บาท 
 - บริเวณอื่นๆ : ผู้ใหญ่คนละ 20 บาท เด็กคนละ 10 บาท 
   สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น
- สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนมากจะอยู่บริเวณที่ทำการอุทยาน
- สิ่งอำนวยความสะดวกบนภูสอยดาว มีเพียง ลานกางเต็นท์ ห้องน้ำ น้ำดื่ม
   กิจกรรมท่องเที่ยว : เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ชมพรรณไม้ ชมทิวทัศน์ แค้มป์ปิ้ง เที่ยวน้ำตก อื่นๆ
   ฤดูท่องเที่ยว : ปลายฝนต้นหนาว สามารถชมดอกไม้ที่บานทั้วบริเวณได้สวยงาม (เที่ยวได้ตลอดทั้งปี)
   ที่เที่ยวใกล้เคียง : จุดชมวิวเดโช 122 กม. ผาโหล่นน้อย 126 กม.  น้ําตกปลาบ่า 130 กม.

   ที่อยู่  : ตำบล ห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด อุตรดิตถ์
   การเดินทาง
   รถส่วนตัว
- googlemaps .
   รถไฟ
- ขึ้นที่สถานีหัวลำโพง ไปลงสถานีรถไฟพิษณุโลกแล้วนั้งรถสองแถวที่สถานีรถไปไปยังอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
 รถตู้
- ขึ้นที่สถานีหัวลำโพง ลงไปสถานีขนส่งพิษณุโลก แล้วนั่งรถจากสถานีขนส่งพิษณุโลกไปยังอำเภอชาติตระการ จังหวัดอุตรดิตถ์ และต่อรถโดยสารสองแถว เข้าอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์

   ที่พักที่ทำการอุทยานฯภูสอยดาว
- มีบ้านพักบริเเวณที่ทำการอุทยานฯ
- พื้นที่กางเต็นท์ (นำเต็นท์มาเอง)  30 บาท/คน/คืน
- เช่าเต็นท์ 6 คน 600 บาท/คืน
- เช่าเต็นท์ 4 คน 300 บาท/คืน
- เช่าเต็นท์ 3 คน 225 บาท/คืน
- เช่าเต็นท์ 2 คน 150 บาท/คืน
- เช่าถุงนอน,แผ่นรองนอน 30  บาท/คืน
   ที่พักบนภูสอยดาว
- พื้นที่กางเต็นท์ (นำเต็นท์มาเอง)  30 บาท/คน/คืน
หมายเเหตุ
- บนภูสอยดาว ไม่แน่ใจว่ามีเต็นท์ให้เช่าไม
- สอบถามโทร โทร 055-436793 , 055-436001

   ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

You May Also Like

0 Comments