หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

by - สิงหาคม 04, 2563

   หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกดูแลโดยกองบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จึงทำให้หาดยังคงสภาพที่สมบูรณ์ มีความสะอาด มีความปลอดภัยสูง ทั้งหอตรวจการณ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คอยดูแล และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้นักท่องเที่ยว นอกจากนี่ยังเป็นหาดที่เงียบสงบ มีนักท่องเที่ยวไม่เยอะมาก เหมาะแก่การมาพักผ่อน และทำกิจกรรมต่างๆ โดยกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมรับพลังธรรมชาติสะดือมังกร กิจกรรมปลูกปะการัง นั่งรถรางชมรอบอ่าวและสถานที่ต่างๆ

หาดเตยงาม Cr : FB Cwilawan Taewtaew
   หาดเตยงาม หรือชื่อเดิม อ่าวตากัน หรือ อ่าวทุ่งไก่เตี้ย ตั้งอยู่บริเวณอ่าวนาวิกโยธิน เป็นอ่าวเปิดสู่อ่าวไทยทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีทิวเขาแหลมปู่เจ้าอยู่ทางด้านซ้าย และทิวเขาสูงอยู่ทางด้านขวา กลางอ่าวมีเกาะเล็กๆ ชื่อว่าเกาะไก่เตี้ย ตัวอ่าวยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีส่วนที่เป็นหาดทรายขาว ประมาณ 1.8 กิโลเมตร แต่ให้นักท่องเที่ยวสามารถมาพักผ่อนและเล่นน้ำได้เพียง 300 - 400 เมตร เท่านั้น (เพื่อความปลอยภัยของนักท่องเที่ยว) ส่วนริมหาดเต็มไปด้วยพืชพรรณไม้ตามธรรมชาตินานาชนิด แต่ที่มากที่สุดคือ ต้นเตยทะเล จึงทำให้เป็นที่มาของชื่อ หาดเตยงาม ส่วนน้ำทะเลมีสีฟ้ามรกตคลื่นไม่แรง และน้ำไม่ลึกมากแม้จะเดินออกไปไกล เนื่องจากตัวหาดมีความลาดชันที่น้อยมาก จึงทำให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆทางน้ำได้ดี และเมื่อน้ำลดจนสุดจะเป็นทะเลแหวกจนสามารถเดินไปยังเกาะไก่เตี้ย ซึ่งเป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ โดยเฉพาะรอบรอบๆที่เต็มไปด้วยแนวปะการังและสัตว์ทะเลจำนวนมาก แต่เกาะไก่เตี้ยนักท่องเที่ยวไม่สามารถขึ้นไปเที่ยวชมบนเกาะได้ เนื่องจากต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติและแนวปะการังไว้ หากต้องการขึ้นต้องเข้าร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง ซึ่งจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเท่านั้น

ต้นเตยทะเล Cr : FB Jing Suebshua
   กิจกรรมท่องเที่ยวที่นาาสนใจ
- กิจกรรมรับพลังธรรมชาติสะดือมังกร เป็นกิจกรรมความเชื่อส่วนบุคล โดยเชื่่อว่าการแช่ตัวหรืออาบน้ำบริเวณสะดือมังกร (ซึ่งจุดลงแช่ตัวจะอยู่บริเวณทางแยกบ้าน) จะสามารถเพิ่มพลังธรรมชาติ เสริมบารมี และปกป้องให้แคล้วคลาดจากภยันตราย โดยกิจกรรมนี้ส่วนใหญ่จะประกอบพิธีในวันพระใหญ่ ซึ่งจะไม่มีการจัดงานใดๆ แต่จะต้องเสียค่าอุกรณ์ 200 บาท (ดูรายละเอียดประวัติพลังสะดือมังกรและการปฏิบัติในการมาแช่ตัวเพิ่มเติม)
- กิจกรรมปลูกปะการัง บนเกาะเกาะไก่เตี้ย เป็นกิจกรรมเพื่อบำรุงฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ใต้ท้องทะเล นอกจากได้ปลูกปะการัง ยังมีกิจกรรมดำน้ำดูปะการังและนั่งเรือท้องกระจกชมปะการังอีกด้วย (กิจกรรมอนุรักษ์นี้ต้องติดต่อล่วงหน้าเท่านั้น)
- นั่งรถรางพร้อมมัคคุเทศก์ เพื่อชมสถานที่ต่างๆรอบหาดเตยงาม เช่น ผาวชิราลงกรณ์ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน (มีเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดตรามเทศกาลต่างๆ)
   หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลได้ที่ เพจท่องเที่ยว หาดเตยงาม หรือ โทร 038-438457 ต่อ 62509 หรือ 038-437600 ต่อ 62509

หาดเตยงาม Cr : FB Cwilawan Taewtaew
   หาดเตยงามมีข้อห้าม คือ
- ไม่ให้ก่อกองไฟประกอบอาหารริมหาด
- ห้ามเล่นน้ำเกินบริเวณหน้าสโมสรถึงบริเวณมารีนโบ๊ทคลับ
- ห้ามเล่นน้ำหลัง 18.00 น. หรือหลังพระอาทิตย์ตก
- ห้ามผูกแปลนอน หรือแขวนสิ่งของต่างๆที่ต้นไม้
- ห้ามกางเตนท์นอนบริเวณชายหาด
   หาดเตยงามมีข้อห้ามจาก COVID-19 คือ
- จำกัดนักท่องเที่ยวที่อยู่บนหาดไม่เกิน 300 คน (หากครบ 300 คน จะต้องรอจนกว่านักท่องเที่ยวข้างในออกมาจำนวนหนึ่ง ถึงจะให้นักท่องเที่ยวที่รอด้านนอกเข้าต่อ วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆ)
- ต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าบริเวณบ่อเต่า (อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้า)
- เว้นระยะห่างแต่ละกลุ่ม 2 เมตร (มีจุดกำหนดให้นั่งบริเวณชายหาดห่างกัน 2 เมตร)
- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- ส่วนบริเวณศูนย์อาหาร 1 โต๊ะ สามารถนั่งได้ 4 คน และให้นั่งชิดขวาของแต่ละด้าน โดยนักท่องเที่ยวโต๊ะอื่นจะอยู่ห่างกัน 2 เมตร
- งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภทขณะอยู่ในพื้นที่หาดเตยงาม
- ห้องน้ำ ให้รอคิวห่างกัน 1 เมตร

หาดเตยงาม Cr : FB Kung Ratchadakirn
แนะนำ
- หาดเตยงาม ถูกดูแลโดยกองบัญชาการนาวิกโยธิน จึงทำให้หาดมีความสะอาดและมีความปลอดภัยสูง
- ในเวลาเช้าถึงสายๆ เป็นช่วงที่น้ำทะเลลด และเมื่อน้ำทะเลลดจนสุดจะสามารถเดินเท้าไปเกาะไก่เตี้ยได้
- หาดเตยงาม เมื่อน้ำลดจนสุดจะสามารถเดินเท้าไปเกาะไก่เตี้ยได้ โดยรอบๆเกาะมีแนวปะการังและสัตว์ทะเลที่อุดมสมบูรณ์
- เกาะไก่เตี้ย มีกิจกรรมปลูกปะการัง จึงทำให้รอบๆเกาะไก่เตี้ย อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแนวปะการังและสัตว์ทะเล
- เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมาก และหลังพระอาทิตย์ตกเราจะได้ชมพิธีเชิญธงลงจากยอดเสาของทหารนาวิกโยธินอีกด้วย
- ที่หาดมีพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ภายในจัดแสดงเรื่องราวต่างๆนาวิกโยธิน เช่น ประวัตินาวิกโยธิน แสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ อื่นๆ (เช้าชมฟรี)

พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน Cr : FB Saowapark Visuthsiri
   เปิดเข้าชม : ทุกวัน 6.00 น. - 18.30 น.
   ค่าเช้า : ฟรี (ต้องแลกบัตรก่อนเข้า และรับแต่นักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ไม่รับคนต่างชาติ )
   สิ่งอำนวยความสะดวก : ลาดจอดรถ, บ้านพัก, ร้านอาหาร ห้องน้ำ, บริการนวด, ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, ศูนย์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ อื่นๆ
   กิจกรรมท่องเที่ยว : เล่นน้ำทะเล, ดำน้ำชมปะการัง, พายเรือคายัค, ชมพระอาทิตย์ตกดิน, ขึ้นเขาสักกาะ เสด็จเตี่ย, นั่งรถรางชมรอบอ่าวและสถานที่ต่างๆ, เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทางธรรมชาติ อื่นๆ
   ฤดูท่องเที่ยวที่เหมาะสม : ช่วงหน้าร้อน น้ำทะเลจะไม่สูงมาก และช่วงหน้าหนาวน้ำทะเลจะสูงขึ้นเต็มฝั่ง เป็นช่วงที่ทะเลสวยที่สุด (เที่ยวได้ตลอดทั้งปี)
   ที่เที่ยวรอบหาดเตยงาม :  ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ แหลมปู่เจ้า (เสด็จเตี่ย), พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน, อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน
   ที่เที่ยวใกล้เคียง : หาดนางรำ - หาดนางรอง 8.4 กม., ทรายแก้วบีช 13.81 กม. สวนน้ำรามายณะ 14.84 กม., หาดจอมเทียน 26.16 กม. หาดดงตาล 28 .00 กม

หาดเตยงาม Cr : FB Jeep Soda 
   ที่อยู่ : อ่าวนาวิกโยธินสำนักงานกิจการการท่องเที่ยว หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร 038 308 126,084 377 6791
   การเดินทาง
   รถส่วนตัว
- จากเขตอำเภอสัตหีบ ให้มองหาโรงเรียนสิงห์สมุทรหรือป้ายหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (เนื่องจากทางเข้าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจะอยู่ติดกับโรงเรียนซึ่งสังเหตุได้ง่ายกว่า ป้ายหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ) เมื่อถึงให้เลี้ยวเข้าเพื่อทำการแลกบัตรกับเจ้าหน้าที่ และไปขับต่อไปตามเส้นทางอีก 4 กิโลเมตรก็จะถึงหาดเตยงาม
   รถสาธารณะ
- จากขนส่ง จ.ชลบุรี ให้ขึ้นรถสองแถว สายชลบุรี - บางแสน ไปลงตลาดหนองมน และต่อสองแถวที่ตลาดหนองมนไปลงที่ปลายทางคิวโดยสารศรีราชา จากนั้นต่อรถโดยสาร ศรีราชา - นาเกลือ ไปลงสุดสาย แล้วไปต่อรถที่พัทยาเหนือหรือกลาง ไปหาดเตยงาม
   รถตู้
- ขึ้นรถตู้ที่ บางนา, เอกมัย, อนุเสาวรีย์ชัยฯ, หมอชิต (ค่ารถตู้140-150 บาท) ไปลงที่หน้านาวิกโธยิน แล้วต่อวินมอเตอร์ไซค์ ไปที่หาดเตยงาม (ค่าวินมอเตอร์ไซค์ 40-50 บาท)

บริเวณที่พัก Cr : FB Jeep Soda
   ที่พักในหาดเตยงาม
- มารีน รีสอร์ท มีห้องพัก 9 หลัง ราคา 3,500 - 8,000 บาท (ราคาตามขนาดที่พัก ตั้งแต่ 2คน 7คน 12คน 60คน)
   หมายเหตุ 
- จองที่พักได้ที่ เพจบ้านพักกองทัพเรือ หรือ โทร 061-913-4477
- มารีนรีสอร์ทเป็นศูนย์ฝึกอบรมบริการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยวิทยากรกิจการศูนย์ฝึกอบรมฯ ละลายพฤติกรรม  นันทนาการ กลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรม walk rally กิจกรรมชายหาด กิจกรรมทหารเรือ นำเที่ยวทัศนะศึกษาในพื้นที่ มีเรือท้องกระจก ดำน้ำชมปะการัง และรับจัดอาหารเครื่องดื่มไว้บริการ
- มารีน รีสอร์ท มีห้องพักมีจำนวนไม่มาก แนะนำให้จองล่วงหน้าก่อน โดยเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดเทศกาลต่างๆ
   ที่พักใกล้หาดเตยงาม บริเวณสวนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
- สัตตะฮิปเทล บูทีค เกสต์เฮาส์ แอนด์ โฮสเทล ราคา 688 - 1,395 บาท
- Chang Chang Mansion Tambon Bang Sare ราคา 1,123 -1,450 บาท/คืน
- LaLiga Casa  Baan Rue Rob ราคา 4,059 - 4,683 บาท/คืน
- OYO 836 PK Residence ราคา 542 - 960 บาท/คืน

   ข้อมูลจาก : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ไทยโพสต์, เพจท่องเที่ยว หาดเตยงาม, pantip

You May Also Like

0 Comments