ที่เที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ เหนือ-ใต้ จังหวัดพังงา

by - กรกฎาคม 17, 2562

          หมู่เกาะสุรินทร์ หรือ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อยู่ที่จังหวัดพังงา เป็นหมู่เกาะในทะเลอันดา ที่มีความโดดเด่นการท่องเที่ยว เรื่องดำน้ำดูปาการังน้ำตื้นที่สวยที่สุดก็ว่าได้ แลัวยังสามารถเดินไปดำน้ำดูปาการังได้สะดวกสบาย ยังมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่น่าสนใจของชาวมอแกนซึ่งเป็นชาวเลขนานแท้ที่เหลือน้อย บทหมู่เกาะสุรินทร์ ยังมีป่าชายหาด ป่าชายเลน ให้ได้ท่องเที่ยว
          หมู่เกาะสุรินทร์ เป็นที่ท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติสวยงามทั้งบนบกแล้วใต้ทะเล เป็นที่พักผ่อนที่เงียบสงบและสะดวกสะบายด้วยบริการต่างๆบนเกาะ หมู่เกาะสุรินทร์มีเกาะใหญ่ 3 เกาะ เกาะรอบๆอีก 3 เกาะ ให้ได้ท่องเที่ยง ดังนี้


หมู่เกาะสุรินทร์มีเกาะใหญ่ 3 เกาะ เกาะรอบๆอีก 3 เกาะ ให้ได้ท่องเที่ยง ดังนี้
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ CR : FB Koii Dance

เกาะสุรินทร์เหนือ

          เกาะมีขนาดใหญ่ที่ในสุดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย  รอบเกาะมีแนวปะการังน้ำตื้นทุกอ่าว มีหาดชายและธรรมชาติที่สวยงาม มีที่ท่องเที่ยวที่นิยม ได้แก่

อุทยานแห่งชาติมีจุดกางเต้นท์ สำหรับนักท่องเที่ยว ทำให้เหมือนกับที่พักส่วนตัว
อ่าวไม้งาม CR : FB Wayu Darunothai

          อ่าวช่องขาด ตั้งอยู่ระหว่างเกาะสุรินทร์เหนือและเกาะสุรินทร์ใต้ เหมือนเป็นประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวเกาะสุรินทร์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย ที่พัก ร้านอาหาร กิจกรรมต่างๆ เพราะเป็นตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อ่าวช่องขาด มีน้ำทะเลใส ทรายเม็ดเล็กเหมาะแก่การ เล่นน้ำ มีระดับน้ำที่ไม่ลึกเป็นที่ฝึกดำน้ำสำหรับนักท่องเที่ยวและเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงามที่สุดของ หมู่เกาะสุรินทร์

          อ่าวแม่ยาย  ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเป็นอ่าวกึ่งปิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะสุรินทร์ เข้าไปกลางเกาะจะมีป่าชายเลนเล็กๆ อ่าวแม่ยาย มีหาดทรายขาวละเอียด เป็นจุดดำน้ำตื้นที่มีแนวปะการังที่สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถดำน้ำได้ที่ไกล้บริเวณปลายแหลมด้ายทิศตะวันออก

          อ่าวจาก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะสุรินทร์เหนือ มีป่าชายหาดโดยรอบ เป็นอ่าวเปิดกว้างอยู่ในตำแหน่งรับลมมรสุม ไม่สามารถดำน้ำได้ในช่วงเดือนพฤษจิกายน - มกราคม  เพราะอาจมีคลื่นลมแรง อ่าวจาก มีธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีหาดทรายขาวไม่แพ้ขาดอื่นๆ มีความโดดเด่นที่การดำน้ำดูปะรารังน้ำตื้นที่มีสมบูรณ์มาก มีสีสันของดาวขนนก หอยมือ เสือตัวใหญ่

          อ่าวไม้งาม เป็นอ่าวทั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะเป็นอ่าวกึ่งปิด มีลักษณะคล้ายตัวยู ก้นอ่าวลึกละกว้าง หาดไม่ชันเล่นน้ำได้สะดวก ถัดจากหาดเป็นป่าชายหาด ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ บริเวณหลังหาดเป็นจุดกางเต้นท์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวเหมือนอ่าวช่องขาด อ่าวไม้งาม มีทรายขาวสะอาดสะดุดตา มีหาดที่ไม่ชันเหมาะแก่การเล่นน้ำ มีจุดน้ำตื้นอยู่บริเวณปากอ่าวทิศใต้ ทางอุทยานแห่งชาติมีจุดกางเต้นท์ สำหรับนักท่องเที่ยว ทำให้เหมือนกับที่พักส่วนตัว มีความเงียบสงบ

เกาะสุรินทร์ใต้

          มีพื้นที่ไกล้เคียงกับ เกาะสุรินทร์เหนือ แต่มีความงดงามไม่ต่างกันมากนัก รอบเกาะมีแนวปะการังน้ำตื้นที่สวยงาม มีปลาหลากหลายชนิด มีที่ท่องเที่ยวที่นิยม ได้แก่

 เป็นเกาะที่มีหมู่บ้านชาวมอแกนอาศัยอยู่ อ่าวบอน นักท่องเที่ยวจะได้เห็นวิถีชิวิตของชาวมอแกน
อ่าวบอน หมู่บ้านชาวมอแกน CR : FB Tidarat Inmee

          อ่าวสุเทพ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ใกล้กับเกาะปาจุมบา มีลักษณะเป็นอ่าวกึ่งปิด อ่าวสุเทพมีนักท่องเที่ยว เพราะเรือวิ่งข้ามช่องขาดมาได้เฉพาะช่วงน้ำขึ้น จึงทำให้มีความเงียบสงบ อ่าวสุเทพ มีความโดดด่นที่ มีเส้นทางธรรมชาติใต้น้ำ มีนกหลากหลายชนิดอยู่บนเกาะ มีจุดดำน้ำที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด เพราะมีปะการังหลากหลายชนิดที่พบมากคือ ปะการังเขากวาง เป็นแหล่งอาศัญของสัตว์น้ำโดยเฉพาะกุ้งมังกร

          อ่าวบอน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะมีลักษณะเป็นอ่าวกึ่งปิด มีหาดชายที่ไม่ชันแล้วน้ำไม่ลึก เป็นเกาะที่มีหมู่บ้านชาวมอแกนอาศัยอยู่ อ่าวบอน นักท่องเที่ยวจะได้เห็นวิถีชิวิตของชาวมอแกน มีท้องทะเลที่สมบูรณ์ น้ำทะเลใส แต่ไม่เป็นที่นิยมเล่นน้ำ เพราะเป็นที่ตั้งชุมชน แต่ถึงไม่ได้ลงเล่นน้ำก็สามารถมองเห็นฝูงปลาจำนวนมาก ปะการังหลากสี มีจุดชมวินที่สวยงาม


          อ่าวเต่า ตั้งอยู่ทางตอนใต้ทิศตะวันออกของเกาะ มีลักษณะเป็นอ่าวเปิดขนาดกว้าง มีหาดทอดยาว2หาด ได้ รับการยกย่องว่ามีสวยงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของหมู่เกาะสุรินทร์ อ่าวเต่า มีตุดเด่นที่สามารถพบเต่าทะเล เต่าตนุ ได้บ่อย มีแนวปะการังแบ่งเป็น 3 เขต ชัดเจด คือ แนวราบ แนวสัน แนวลาดชัน อ่าวเต่าจึงเหมาะทั้งดำผิวน้ำลึกและน้ำตื้น มีทั้งปะการัง ปลาทะเล ได้ให้ชมความสวยงาม

          อ่าวผักกาด ตั้งอยู่ใต้สุดของเกาะ ไกล้กับเกาะตอรินลาที่สุด หรืออยู่เลยอ่าวเต่าไป เป็นอ่าวเล็กๆ อ่าวผักกาดเป็นจุดที่มีปะการังหลากหลายชนิดในพื้นที่แคบๆรวมทั้งสัตว์ทะเลที่หลากหลาย แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในน้ำลึก อ่าวผักกาด มีจุดเด่นคือมีปะการังหลากหลาย ทั้งปะการังก้อน แผ่นตั้ง แผ่นนอน นักท่องเที่ยวที่ชอบดูปะการังไม่ควรพลาด นอกจากปะการังยังมีสัตว์น้ำที่หลากหลาย โดยเฉพาะปลาผีเสื้อและปลาสินสมุทร อ่าวผักกาดจึงเป็นจุดดำน้ำที่ทีความอุดมสมบูรณ์ทั้งปะการังและปลานานาชนิด

เกาะรอบๆหมู่เกาะสุรินทร์ 

          เป็นหมู่เกะรอบๆเกาะสุรินทร์ที่มีความสวยงาม มีจุดเด่นการดำน้ำดูปะการัง สัตว์น้ำหายาก ไม่แพ้เกาะสุรินทร์เหนือ-ใต้

เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหมู้รอบๆหมู่เกาะสุรินทร์ เป็นจุดดำน้ำที่ใหญ่และสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะสุรินท
เกาะไข่หริอเกาะตอรินลา CR : FB  Sujaree Goofy Goofy Boonsiri

          เกาะกลางหรือเกาะปาจุมบา หรือ เกาะมังกร ( ที่เรียกเกาะมังกรเนื่องจากพบเห็นกุ้งมังกรได้ง่ายตามโขดหินในแนวปะการัง ) ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของหมู่เกาะสุรินทร์ อยู่เยื้องกับอ่าวสุเทพของเกาะสุรินทร์ใต้ เกาะกลางหรือเกาะปาจุมบา มีจุดเด่นหาดทรายขาวละเอียดสะอาด แนวปะการังสมบูรณ์ มีปลาทะเลสีสันสวยงามและกุ้งมังกรจำนวนมาก เกาะปาจุมบายังเป็นจุดที่นักดำน้ำพบปลากระเบนจุดฟ้าได้บ่อย ( บางครั้งมีกระแสน้ำรุนแรง ไม่เหมาะสำหรับการดำน้ำ )

          เกาะไข่หริอเกาะตอรินลา ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเกาะสุรินทร์ใต้ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหมู้รอบๆหมู่เกาะสุรินทร์ เป็นจุดดำน้ำที่ใหญ่และสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะสุรินทร์ เกาะไข่หริอเกาะตอรินลา จุดเด่นคือเป็นจุดดำน้ำตื้นยอดนิยม ( หรือบางคนเรียกว่า กองเหลือง ) เป็นจุดที่พบเห็นปลาในแนวปะการังมากมาย มีสัตว์หายาก เช่น เต่ากระ กระเบนราหู ฉลามวาฬ

          เกาะรีหรือเกาะสต๊อค ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะสุรินทร์เหนือถัดไปจากอ่าวจาก เกาะรีหรือเกาะสต๊อคเป็นเกาะเล็กๆที่มีชายหาดเพียวแห่งเดียว แต่มีธรรมชาติที่สวยงามมาก จัดเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวนิยมมากอีกเกาะหนึ่ง เกาะรีหรือเกาะสต๊อค มีจุดเด่ดคือพบฉลาดหุดพบ่อย เป็นสิ่งที่นักดำน้ำลึกและน้ำตื้นอยากเจอ ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายาก เช่น  ปลากะเบนราหู ฉลามวาฬ

หมู่เกะรอบๆเกาะสุรินทร์ที่มีความสวยงาม มีจุดเด่นการดำน้ำดูปะการัง สัตว์น้ำหายาก ไม่แพ้เกาะสุรินทร์เหนือ-ใต้
ดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินทร์  CR : Nualnoi Hitopakorn

          ฤดูท่องเที่ยว  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เปิดให้นักท่องเที่ยว ช่วงวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง ต้นเดือนพฤษภาคม (อาจจะเปิดช้าเร็วอยู่ที่สภาพอากาศ)


You May Also Like

0 Comments