อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง จังหวัดพังงา

by - สิงหาคม 28, 2562

     อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง ตั้งอยู่ที่อำเภอคุระบุรี และอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ดี ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ดังนี้

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ดี ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ดังนี้
 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง Cr : FB อาริณี เขียวบุญจันทร์
     เกาะระ เป็นเกาะที่มีความลาดชันสูง มีชายหาดที่กว้างและยาวอยู่ทางด้านทิศตะวันตก ส่วนทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ของเกาะระ มีน้ำทะเล ที่เหมาะแก่การเล่นน้ำพอสมควร และ จุดดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่มีความสมบูรณ์มาก บนเกะระยังมี ป่าดิบชื้น ปกคลุมบริเวณที่เป็นเขา ซึ่งสามารถทำเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติได้เป็นอย่างดี บนเการะยังมีการสำรวจว่า มีนกถึง 106 ชนิด เช่น นกเงือกหัวงอน นกเงือกกรามช้าง นกตะกรุม ฯลฯ
     เกาะพระทอง เป็นที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากที่สุดในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง เป็นที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้ง ชายหาด ป่าชายหาด ป่าชายเลน ทุ่งหญ้า เกาะพระทองเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชน ที่สำคัญคือทุ่งหญ้า บริเวณกลางเกาะพระทอง ที่มีบรรยากาศคล้ายทุ่งหญ้าซาฟารีในแอฟริกา จนได้สมญานาม สะวันนาเมืองไทย สามารถทำกิจกรรมได้หลายอย่าง เช่น ตั้งแค็มป์ ปั่นจักรยาน

เกาะพระทอง เป็นที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากที่สุดในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง เป็นที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้ง ชายหาด ป่าชายหาด ป่าชายเลน ทุ่งหญ้า
เกาะพระทอง จังหวัดพังงา Cr : FBน้องมะพร้าว พี่มะพร้าว
     เกาะปลิง – เกาะพ่อ เป็นเกาะเล็กๆ มีแนวปะการังด้านทิศตะวันออกของเกาะระ มีแนวปะการังที่ไม่กว้างมาก เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาดำน้ำชมปะการังมากที่สุดในหมู่เกาะระ บนเกาะเกาะปลิง – เกาะพ่อ ยังมี ป่าชายเลนที่มีลำคลองให้ พายเรือคายัค ดูนก ชมธรรมชาติ เป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ดี
     เกาะคอเขา เป็นเกาะเล็กๆ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในพังงา มีชายหาดสวยงาม ร่มรื่นด้วยแนวต้นสนและต้นมะพร้าวตลอดแนวชายหาด สามารถเล่นน้ำบริเวณชายหาดได้เป็นชายหาดที่เงียบสงบมาก นอกจากชายทะเลแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะคอเขา ที่น่าสนใจ เช่น
- เมืองโบราณบ้านทุ่งตึก มีซากทงโบราณคดี เช่น พบฐานเทวรูป เหรียญเงิน
- เกาะผ้า  มีน้ำทะเลใสสีสวยและมีปะการังจำนวนมาก
- น้ำตกโตนทอง น้ำตกที่สวยงามหนึ่งเดียวบนเกาะคอเขา เป็นแหล่งน้ำจืดสุดท้ายของชาวเกาะคอเขา ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมได้

เกาะคอเขา เป็นเกาะเล็กๆ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในพังงา นอกจากชายทะเลแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะคอเขา ที่น่าสนใจ เช่น
เกาะคอเขา จังหวัดพังงา
แนะนำ
- เกาะปลิง – เกาะพ่อ เมื่อระดับน้ำลงต่ำสุดจะสามารถเดินข้ามไปยังเกาะได้
- เกาะพระทอง เป็นที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากที่สุดในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง
- เกาะระปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดให้บริการในด้านการท่องเที่ยวในเกาะระ และยังอยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้

ที่เที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง : เการะ, เกาะพระทอง, เกาะปลิง – เกาะพ่อ, เกาะคอเขา

กิจจกรรมท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง : ตั้งแคมป์, เดิน - ขี่จักรยานชมธรรมชาติ, พายเรือคายัค, ดูนก, เล่นน้ำทะเล, ดำน้ำชมปการัง, ชมวิถีชาวนบ้าน, ชมพระอาทิตย์ตก

สิ่งอะนวยความสะดวก : เการะกับเกาะ เกาะปลิง – เกาะพ่อ เป็นเกาะที่มีสิ่งสิ่งอะนวยความสะดวก ไม่มากนัก
เกาะพระทองกับเกาะคอเขา เป็นเกาะที่มีสิ่งอะนวยความสะดวกเพียบพร้อม

  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง ตั้งอยู่ที่อำเภอคุระบุรี และอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ดี ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ดังนี้
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง จังหวัดพังงา Cr : FB Anyanee Kunkit
ฤดูท่องเที่ยวที่เหมาะสม :  ธันวาคม - มีนาคม (สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี)

ที่อยู่ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โทร 0 7649 1378

ที่พัก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง

ข้อมูลอ้างอิง จากสำนักงานอุทยานแห่งชาติ

You May Also Like

0 Comments