อุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

by - สิงหาคม 16, 2562

อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
          ตั้งอยู่ ในอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เขาลำปีทางฝั่งตะวันออก และหาดท้ายเหมืองทางฝั่งตะวันตก บริเวณเขาลำปีเป็นป่าดิบชื้น มีธรรมชาติที่สมบูรณ์  มีที่เที่ยว เช่น น้ำตกลำปี น้ำตกโตนไพร ส่วนบริเวณหาดท้ายเหมือง มีหาดท้ายเหมือง ป่าพรุ ป่าเสม็ด เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานฯ เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เขาลำปีทางฝั่งตะวันออก และหาดท้ายเหมืองทางฝั่งตะวันตก
อุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง CR : FB จิรวัฒน์ แซ่โค้ว
อุทยานฯเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ฝั่งตะวันตก มีที่เทียว ดังนี้
          - หาดท้ายเหมือง มีน้ำทะเลใส  เม็ดทรายละเอียดขาวสะอาด ชายหาดขาวทอดยาว 13.6 กิโลเมตร มีต้นไม้ตลอดแนวชายฟั่ง มีบรรยากาศที่เงียบสงบ ในช่วง เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม จะมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้
          - ป่าพรุ ทุ่งเสม็ด ห่างจากที่ทำการอุยานไป 5 กิโลมตร มีความหลากหลายของพืชพรรณไม่มากนัก  บริเวณนี้พบนกได้หลากหลายชนิด นักท่องเที่ยวสามารถขับรถ ชมนกได้ แต่ควรจะเป็นรถ 4 ล้อ หรือจะเป็นจักยานเสือภูเขาก็ได้ และควรมาตั้งแต่เช้า

ในช่วง เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม จะมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้
หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา CR : FB May Richest
          - ซากเรือขุดแร่โบราณ ห่างจากอุทยานฯ 5 กิโลเมตร เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ซากเรือขุดแร่ที่เก่าแก่ และซากเฟืองยักษ์ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง
          - เขาหน้ายักษ์ อยู่ทางทิศเหนือของอุทยานฯ บริเวณหน้าหาดรสะอาด น้ำทะเลใสมาก เหมาะแก่เล่นน้ำ การชมวิวทิวทัศน์ การเล่นน้ำสามารถเดินทางโดยรถยนต์หรือโฟล์วิลจากหาดท้ายเหมือง หรือเรือซึ่งเป็นเรือนำเที่ยวของชาวบ้าน

ปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ซากเรือขุดแร่ที่เก่าแก่ และซากเฟืองยักษ์ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง
ซากเรือขุดแร่โบราณ จังหวัดพังงา CR : FB Rings Ssanline
          - น้ำตกลำปี อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 19 กิโลเมตร มีจำนวน 4 ชั้น ชั้นล่างสุดเป็นแอ่งน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ ซึ่งเหมาะกับการเล่น สามารถขับรถไปหรือเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เป็นป่าดิบชื้น
          - น้ำตกโตนไพร จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีกประมาณ 500 เมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยมาก โดยรอบเป็นป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์

 มีจำนวน 4 ชั้น ชั้นล่างสุดเป็นแอ่งน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ ซึ่งเหมาะกับการเล่น สามารถขับรถไปหรือเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เป็นป่าดิบชื้น
หาดลำปี จังหวัดพังงา CR : FB Pennapa Navalong
แนะนำ
- เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่เที่ยวได้ทั้งทะเลและน้ำตก
- เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นิเวศ เงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน
- สามารถชมเต่าขึ้นวางไข่ ช่วง เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม

ที่เที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ จังหวัดพังงา
หาดท้ายเหมือง ป่าพรุ-ทุ่งเสม็ด ซากเรือขุดแร่โบราณ น้ำตกลำปี น้ำตกโตนไพร

กิจกรรมท่องเที่ยว
เล่นน้ำทะเล-น้ำตก  ล่องเรือ ขี่จักรยานศึกษาธรรมชาติ  แค็มป์ปิ้ง เดินชมทิวทัศน์ ดูนก เดินดูเต่าไข่ในตอนกลางคืนเดือนหงาย

สิ่งอำนวยความสะดวก
บ้านพัก สุขา ร้านอาหาร ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่จอดรถ บริเวณกางเต็นท์

สิ่งอำนวยความสะดวก  บ้านพัก สุขา ร้านอาหาร ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่จอดรถ บริเวณกางเต็นท์
อุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง CR : FB จิรวัฒน์ แซ่โค้ว
อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ
ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท

ช่วงเวลาท่องเที่ยว ที่เหมาะสม
ตลอดปี แต่ระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม อาจมีลมมรสุม

ที่อยู่
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง 60/10 หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 โทรศัพท์ : 0 7667 9134

ที่พัก

You May Also Like

0 Comments