วัดวังก์วิเวการามหลังใหม่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี​

by - พฤศจิกายน 27, 2562

   วัดวังก์วิเวการาม หรือที่คนมอญเรียกกันว่า วัดหลวงพาออุตตมะ ตั้งอยู่ห่างจาก อำเภอสังขละบุรีประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีความสำคัญมากสำหรับคนท้องถิ่น ทั้งชาวไทย ชาวมอญ และชาวกะเหรี่ยง และยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี​ ภายในวัดมีสถานที่สำคัญให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมความสวยงามและสักการะบูชา เช่น ปราสาทเก้ายอด วิหารพระหินอ่อน พระอุโบสถ หอระฆัง วิหารพระหินอ่อน ภาพจิตรกรรมฝาพนัง อื่นๆ

วัดวังก์วิเวการาม หรือที่คนมอญเรียกกันว่า วัดหลวงพาออุตตมะ เป็นวัดที่มีความสำคัญมากสำหรับคนท้องถิ่น
วัดวังก์วิเวการาม Cr : FB Mink Kanyakorn Sirasath
   วัดวังก์วิเวการาม ตั้งอยู่ ตั้งอยู่บนเนินสูง บริเวณสามประสบ คือ แม่น้ำซองกาเลีย แม่น้ำบีคลี่ แม่น้ำรันตี ที่ไหลมาบรรจบกัน ตัววัดมีความโดดเด่นทางด้านศิลปะ ก่อสร้างด้วยศิลปะแบบมอญและไทยประยุกต์ ภายในวัดมีพุทธสถานที่สำคัญและสวยงาม ให้ได้ชื่นชมและสักการะ คือ
   - ปราสาทเก้ายอด คือโลงบรรจุสังขารของหลวงพ่ออุตตมะ ตัวโลงเจาะช่องใส่กระจกให้มองเห็นภายใน เรียกว่า ลายขุนแผนเปิดม่าน ส่วนบนสุดเป็นยอด 9 ยอด เป็นงานศิลปกรรมแบบชาวมอญที่มีลวดลายประณีต สวยงาม ด้านหน้าปราสาทเก้ายอด มีหุ่นขี้ผึ้งรูปหลวงพ่ออุตตมะในท่านั่ง ด้านหน้าสองข้างเป็นตู้ทรงมอญ ข้างในใส่รูปหลวงพ่อ

ปราสาทเก้ายอด คือโลงบรรจุสังขารของหลวงพ่ออุตตมะ
ปราสาทเก้ายอด Cr : FB Sariddet Charoenchai
  - วิหารพระหินอ่อน อยู่ทางขวามือติดกับทางเข้า เป็นอาคารสร้างแบบก่ออิฐถือปูน ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนปางมารวิชัย หรือ หลวงพ่อขาว มีลักณะเป็น หินอ่อนทั้งองค์ หน้าตักกว้าง 5 ศอก หนัก 9 ตัน เป็นพระพุทธรูปที่หลวงพ่ออุตตมะได้จัดสร้างขึ้นตามแบบพระพุทธชินราช โดยจ้างช่างจากเมืองมัณฑะเลย์แกะสลัก รอบๆพระพุทธรูปหินอ่อน ยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆประดิษฐานอยู่หลายองค์  ส่วนบนพนัง มีภาพจิตรกรรมฝาพนังขนาดไม่ใหญ่มาก ด้านล่างภาพมีช่องเล็กหลายช่อง ที่วางพระองค์เล็กๆไว้จนเต็มช่อง

วิหารพระหินอ่อน ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนปางมารวิชัย หรือ หลวงพ่อขาว
พระพุทธรูปหินอ่อนปางมารวิชัย Cr : FB Mink Kanyakorn Sirasath
  - หอระฆัง หลวงพ่ออุตตมะสร้างขึ้นตามแบบ หอดูเมืองของมัณฑะเล ในสมัยของพระนางศุภยาลัต พระมเหสีของพระเจ้าธีปอ ของประเทศพม่า สร้างจากจากปูนซีเมนต์ มีบันไดทางขึ้น-ลงวนรอบนอกของหอระฆัง ด้านบนมีระฆังที่มีลายแผนที่ประเทศไทย เป็นระฆังที่สวยงามและแปลกตา

หอระฆัง หลวงพ่ออุตตมะสร้างขึ้นตามแบบ หอดูเมืองของมัณฑะเล
หอระฆัง Cr : FB  Sudarat Matawan
  - พระอุโบสถ ตั้งอยู่บนเขา เป็นอุโบสถที่มีหลังคายอดซุ้ม 3 ยอด มีลวดลายพระพุทธรูปอยู่ชั้นบนสุด ส่วนชั้นกลางเป็นลายปัญจวัคคี ลวดลายรอบเป็นสีทองกับมีฟ้า ด้านหน้าบริเวณทางเดิน 2 สองข้าง มีสระน้ำพุรูปหัวช้าง ก่อนถึงอุโบสถตรงประตูมีพระพุทธรูปปางโปรดปัญจวัคคีทั้ง 5 ตัว ส่วนด้านในพระอุโบสถ ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชม

พระอุโบสถ ตั้งอยู่บนเขา เป็นอุโบสถที่มีหลังคายอดซุ้ม 3 ยอด มีลวดลายพระพุทธรูปอยู่ชั้นบนสุด
พระอุโบสถ Cr : FB Mink Kanyakorn Sirasath
  - เจดีย์พุทธคยา อยู่ห่างจากวัดวังก์วิเวการามหลังใหม่ ประมาณ 1.32 กิโลเมตร เป็นเจดีย์ที่จำลองมาจากเจดีย์พุทธคยาในประเทศอินเดีย  มีลักษณะเป็นเจดีย์คอนกรีตเสริมเหล็กฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง ยาว 42 เมตร สูง 49 เมตร เสาเหล็ก 4 ทิศ จำนวน 16 ต้น ระหว่างเส้นทางมีรอยพระพุทธบาทจำลอง รูปหล่อหลวงพ่ออุตตมะผู้ก่อสร้างวัดนี้ให้ได้เคารพสักการะ ด้านบนมีฉัตรทองคำหนัก 400 บาท และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนที่เป็นกระดูกนิ้วหัวแม่มือขวา 2 องค์ ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสาร มีสีขาวใสอมเหลืองเป็นเงาบรรจุในผอบ 3 ชั้น ที่หลวงพ่ออุตตมะได้อัญเชิญมาจากศรีลังกาไว้บนยอดเจดีย์ สามารถเดินชมรอบ ๆ ฐานพุทธคยาได้
  - ใกล้ๆ กับเจดีย์พุทธคยา มีแหล่งรวมร้านค้าที่ชาวมอญนำสินค้าจากเมียนมาเข้ามาขาย เช่น ผ้าทอ แป้งพม่า เครื่องไม้ ในราคาไม่แพง

เจดีย์พุทธคยา เป็นเจดีย์ที่จำลองมาจากเจดีย์พุทธคยาในประเทศอินเดีย
เจดีย์พุทธคยา Cr : FB Muk Zaa
   ประวิติ วัดวังก์วิเวการาม
   เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกับชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญ ได้ร่วมกันสร้างขึ้นตามแบบศิลปะพม่า ในปี พ.ศ. 2496 ที่บ้านวังกะล่าง ซึ่งระยะแรกมีเพียงกุฏิ ศาลา และมีฐานะเป็นเพียงสำนักสงฆ์เท่านั้น ซึ่งคนท้องถิ่นเรียกว่า วัดหลวงพ่ออุตตมะ ต่อมาให้ปี พ.ศ. 2505 ได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนาให้ใช้ชื่อว่า วัดวังก์วิเวการาม ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 ได้ก่อสร้างเขื่อนเขาแหลม หรือ เขื่อนวชิราลงกรณ์ เพื่อกักเก็บน้ำ จึงทำให้น้ำท่วม บริเวณหมู่บ้านชาวมอญและวัดวังก์วิเวการาม(เก่า) ทางวัดจึงได้ย้ายมาอยู่บนเนินเขา ซึ่งก็คือ วัดวังก์วิเวการามในปัจจุบัน ส่วนวัดหลังเก่าที่จมน้ำ ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว คือ วัดใต้น้ำ เมืองบาดาล

วัดวังก์วิเวการาม Cr : FB Chai Jroong
แนะนำ
  - วัดวังก์วิเวการาม เป็นวัดที่สร้างแทนวัดเดิมที่ถูกน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนเขาแหลม
  - วัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพาออุตตมะ เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนหลายเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในอำเภอสังขละบุรี ทั้งชาวไทย และกะเหรี่ยง โดยเฉพาะสำหรับชาวไทยเชื้อสายมอญ
  - หลวงพ่ออุตตมะ เคยเจำพรรษาที่วัด
  - เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีการจัดงานคล้ายวันเกิดหลวงพ่ออุตตมะ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น พิธีกรรมทางศาสนา การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแข่งขันชกมวยคาดเชือก อื่นๆ

พระพุทธรูปโปรดปัญจวัคคีทั้ง 5 หน้าทางเข้าอุโบสถ
พระพุทธรูปโปรดปัญจวัคคีทั้ง 5 หน้าทางเข้าอุโบสถ Cr : FB Sop Sawas
   สิ่งอำนวยความสะดวก : มีพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น ป้ายบอกทาง ที่จอดรถ ห้องน้ำ ร้านค้า ร้านอารหาร บริการสำหรับการทำบุญต่างๆ อื่นๆ
   กิจกรรท่องท่องเที่ยว : ทำบุญไหว้พระ, สักการะพระพุทธรูป, กิจกรรมทางศาสนาต่างๆ
   ค่าเข้าชม : ไม่ค่าใช่จ่าย
   เปิดให้เข้าชม :  เวล 07.30 - 18.30 น.
   ฤดูท่องเที่ยว : วัดวังก์วิเวการาม เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ทุก
   ที่เที่ยวใกล้เคียง : เจดีย์พุทธคยา 1.32 กม., สะพานมอญ 2.03 กม., เมืองบาดาล 4.29 กม., จุดชมวิวแม่น้ำรันตี 10.59 กม.
อาคารที่ตั้ง ปราสาทเก้ายอด
อาคารที่ตั้ง ปราสาทเก้ายอด Cr : FB Areeya Ngoenprasert
   ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 โทร 089-1840069
   การเดินทาง จาก อ.เมืองกาญจนบุรี  ไป วัดวังก์วิเวการาม
  - รถส่วนตัว : วิ่งไปตามทางหลวงหมายเลข 323 ตามป้ายบอกทางไปอำเภอไทรโยค - ทองผาภูมิ ก่อนเข้าตัวอำเภอทองผาภูมิ จะเจอสามแยกให้เลี้ยวขวาไปทางอำเภอสังขละบุรี ผ่าน วัดท่าขนุน ป้อมปี่ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม สะพานข้ามแม่น้ำรันตี และ วิ่งผ่านตัวอำเภอสังขละบุรี ข้ามสะพานซองกาเลีย เลยไปทางสะพานไม้ จะเจอสามแยก ให้เลี้ยวขวาไป 350 เมตร ก็จะถึงวัดวังก์วิเวการาม
  - รถโดยสาร : ขึ้นรถได้ สถานีขนส่งกาญจนบุรี โดยมีใครเลือก 3 แบบ คือ รถทัวร์ปรับอากาศ รถโดยสารประจำทาง (สอบถามโทร. 034-511387) และรถตู้ (สอบถามโทร 034-513151)

หุ่นขี้ผึ้ง หลวงพ่ออุตตมะ
หุ่นขี้ผึ้ง หลวงพ่ออุตตมะ Cr : FB Chai Jroong
       ที่พัก : บริเวณรอบๆสะพานมอญ มีที่พักจำนวนมาก ทั้งโฮมสเตย์ ห้องเช่า โรงแรม แพริมน้ำ ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 300-4,000 บาท และมีลานกางเต็นท์ฟรี (มีบริการเช่าเต็นท์นอนอยู่หลายจุด)
   ที่พักใกล้สะพานมอญ
   - เลิฟ บริดจ์ เฮาส์ รีสอร์ท ห่าง 300 ม. ราคา 1,985-3,306 บาท
   - แพเคียงหมอก ห่าง 500 ม. ราคา 1,000 บาท
   - แคท แอนด์ ออยล์ โฮม ห่าง 700 ม. ราคา 1,000-2,000 บาท
   - สวนแมกไม้ รีสอร์ท ห่าง 800 ม. ราคา 1,100-1,800 บาท
   - Wangka Resort ห่าง 800 ม. ราคา 839-1,129 บาท
   - มอญ อินดี้ เกสต์เฮาส์ ห่าง 1.30 กม. ราคา 514-837 บาท
   - บ้านไอหมอก (Baan I-Mok) ห่าง 1.30 กม. ราคา 254-348 บาท
   - ที่พักสะพาญมอญทั้งหมด

   ข้อมูลจาก : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, kanchanaburi, Tourism Authority of Thailand, wikipedia,

You May Also Like

0 Comments