สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ จ.สมุทรปราการ I ปอดของคนกรุงเทพฯ

by - มกราคม 28, 2563

   สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ จ.สมุทรปราการ ปอดของคนกรุงเทพฯ เป็นสวนสาธารณะที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้ง เหมาะแก่การมาพักผ่อน ซึ่งกิจกรมมที่เป็นจุดเด่นของที่นี่ คือการ ชมนก และปั่นจักรยานชมธรรมชาติ

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ Cr : FB Fangz Rojanadechanon
   สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ หรือที่ส่วนใหญ่เรียกว่า สวนบางกระเจ้า เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ บนเนื้อที่กว่า 148 ไร่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณไม้มากกว่า 100 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่เติบโตได้ดีในน้ำกร่อยและน้ำเค็ม เช่น โกงกางใบเล็ก สาธร ลำพู มะพร้าว โดยสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ด้านหน้าจะเป็นสวนสาธารณะ ที่ถูกตกแต่งให้มีความสวยงาม โดยมีสนามหญ้า ที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับอยู่รอบๆบริเเวณ และมีสระน้ำขนาดใหญ่ที่มีศาลาริมน้ำให้นั่งพักผ่อน ส่วนที่สอง คือ สวนด้านใน ที่เป็นท้องร่องสวนป่าไม้ที่ยังคงสภาพคงเดิมไว้ โดยมีถนนให้ปั่นจักรยานและสะพานทอดยาวให้ได้เดินชมธรรมชาติของป่าแบบต่างๆ เช่น สวนมะพร้าว ป่าชายเลนน้ำกร่อย ป่าดิบลุ่มต่ำ สวนของชาวบ้าน และยังมีสัตว์ให้ได้ชม อย่าง นกชนิดต่างๆ ผีเสื้อ กระรอก กิ้งก่าหัวแดง ตัวเงินตัวทอง อื่นๆ ส่วนในน้ำมี ปลาตะเพียน ปลานิล ปลายี่สกเทศ ปลาเสือพ่นน้ำ ปลาเข็ม อื่นๆ

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ Cr : FB ฮิโนกิ ตามรักคืนใจ
   กิจกรรมในสวนศรีนครเขื่อนขันธ์
- ปั่นจักรยานตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยมีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที มีเส้นทางเป็นถนนลาดยางและทางเดินสะพานที่ร่มรื่มด้วยป่าไม้ 2 ข้างทาง ในแบบต่างๆ เช่น ซุ้มตีนเป็ด ดงจาก ป่าดิบลุ่มต่ำ สวนมะพร้าวโบราณ  และสัตว์นานๆชนิด ทั้ง  นก ผีเสื้อ กระรอก  ตัวเงินตัวทอง อื่นๆ โดยตามเส้นทางจะผ่าน จุดให้อาหารปลา หอดูนก สะพานสวนศรีนครเขื่อนขันธ์  และจุดถ่ายรูปจุดชมวิวต่างๆ

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ Cr : FB Fangz Rojanadechanon
 - เส้นทางศึกษาธรรมชาติ สำหรับผู้ใช้รถเข็น ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก โดยมีระยะทางประมาณ 500 เมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ตามเส้นทางร่มรื่นด้วยต้นไม้ มีป้ายให้ความรู้คุณค่าของพืชพรรณไม้ และจุดให้อาหารปลา
- เดินชมวิวที่สะพานสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (จุดนี้ไม่อนุญาตให้ปั่นรถจักรยานเข้าไป) เป็นสะพานไม้ระแนง ยาว 160 เมตร กว้าง 2 เมตร รอบๆสะพานมีธรรมชาติเป็นป่าไม้ริมบึง เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปอีกจุดนึง

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ Cr : FB Fangz Rojanadechanon
- ชมวิว วิวนก ที่หอดูนก เมื่อเดินหรือปั่นจักรยานตามถนนเข้าไปสวนด้านใน ผ่านลานอเนกประสงค์ จะเจอหอ 3 ชั้น สูง 7 เมตร จุดนี้สามารถชมทิวทัศน์ของสวนศรีนครเขื่อนขันธ์โดยรอบได้สวยงาม และเป็นจุดชมนกได้กว่า 100 ชนิด ซึ่งจะมี นกประจำถิ่น เช่น นกกระเต็นอกขาว นกตีทอง นกหัวขวานสีน้ำตาล อื่นๆ และนกอพยพ ในช่วงฤดูหนาว เช่น เหยี่ยวเพเรกริน นกแซวสวรรค์ อื่นๆ ให้ได้ชม

หอดูนก Cr : FB Kunnika TiKa
- ให้อาหารปลา ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยสามารถให้อาหารปลาได้หลายจุด ทั่ง ริมทาง บนศาลา และที่สะพานไม้ โดยปลาส่วนมากจะเป็นปลา ปลาตะเพียน ปลานิล

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ Cr : FB โรตีตาเหลือ ล้านชาบิ๊กที
   ประวัติความเป็นมาสวนศรีนครเขื่อนขันธ์
   ในปี พ.ศ.2520 สมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี มีมติให้อนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้างเขตคลองเตยยานนาวาให้เป็นปอดกลางเมือง โดยมอบหมายให้สำนักงานนโยบาย และแผนสิ่งแวดล้อม(สผ) กระทรวงวิทยาศาสตร์- เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซื้อที่สวนรกร้างจากชาวบ้านใน ตำบลบางกระเจ้า 148 ไร่ เพื่อสร้างสวนสาธารณะ ในปี พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อว่า สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ แปลว่า สวนสาธารณะที่เป็นศรีแก่นครเขื่อนขันธ์ นอกจากนี้รัฐบาล  ยังกำหนดให้พื้นที่ 6 ตำบล ของอำเภอพระประแดง คือ บางกระเจ้า บางกอบัว บางน้ำผึ้ง บางกระสอบ และบางยอ ที่เรียกว่า กระเพาะหมู เป็นเขตสีเขียวให้คงสภาพสวนผลไม้แบบดั้งเดิม

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ Cr : FB Fangz Rojanadechanon
   แนะนำ
-  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริ ให้สงวนพื้นที่บางกะเจ้าให้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นปอดของคนเมือง
-  ในปี พ.ศ. 2549 นิตยสารไทม์เอเชีย (Time Asia) ฉบับ Best of Asia ยกย่องให้บางกะเจ้าเป็นปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย
- สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ปัจุบันอยู่ในความดูแลของโครงการพระราชดำริและกรมป่าไม้
- นอกจากบิรเวณทางเข้าสวนฯ ยังสามารถเช่ารถจักรยาน ได้จากจุดอื่น เช่น บริเวณท่าเรือข้ามฟาก ตลาดบางน้ำผึ้ง พิพิธภัณฑ์ปลากัด
- หอดูนก เป็นที่นิยมของนักดูนกทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ ซึ่งสามารถดูนกได้ตลอดทั้งปี
- ช่วงเย็นใกล้ค่ำ นักท่องเที่ยวสามารถชมหิ่งห้อยส่องแสงใต้ต้นลำพูได้
- หลังช่วงเย็นใกล้ค่ำจะมียุงเยอะ เนื่องจากเป็นป่าริมคลอง

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ Cr : FB ฮิโนกิ ตามรักคืนใจ
   ค่าเข้าชม : ฟรี
   เวลาเปิด : เปิกทุกวัน 06.00 น. – 19.00 น.
   บริการอื่นๆ
   ค่าเช่ารถจักรยาน 50-70 บาท/วัน ร้านปิดประมาณ 18.00 -17.00 นใ (เช่าได้ที่ด้านหน้าบริเวณที่จอกรถ)
   กิจกรรมท่องเที่ยว : นั่งทานอาหารรับลมชมวิว, ปั่นรถจักรยานชมธรรมชาติ, ดูนก ,ให้อาหารปลา, พายเรือคายัค, ออกกำลังกาย อื่นๆ
   สิ่งอำนวยความสะดวก : ที่จอดรถ ห้องน้ำ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านเช่ารถจักรยาน ป้ายสื่อความหมายธรรมชาติ นิทรรศการกลางแจ้ง จุดบริการการเรียนรู้  อื่นๆ
   ที่เที่ยวใกล้เคียง : พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย 600 ม., ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง 4 กม.

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ Cr : FB ฮิโนกิ ตามรักคืนใจ
   ที่อยู่ : ตำบลบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
   การเดินทาง
- รถส่วนตัว : ใช้ถนนสุขสวัสดิ์ เจอสามแยกพระประแดงให้เลี้ยวซ้ายเข้าตลาดพระประแดง เมื่อเจอร้านแว่นท๊อปเจริญ ร้านที่ 2 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเพชรหึงษ์ และวิ่งข้ามคลองลัดโพธิ แล้วเข้าซอยเพชรหึงษ์ 33 แล้ขับไปตามเส้นทางไปเรื่อยๆ ก็จะเจอทางเข้าสวนศรีนครเขื่อนขันธ์
- รถประจำทาง : นั่งรถเมล์สาย 82 และ 138 มาลงที่ ตลาดพระประแดง และต่อรถโดยสาร สายพระประแดง - บางกอบัว
  ทางเรือ
- ขึ้นเรือที่ท่าเรือวัดบางนานอก ไปลงที่ ท่าเรือวัดบางน้ำผึ้งนอก
- ขึ้นเรือที่ท่าเรือวัดคลองเตยนอก ไปลงที่ ท่าเรือกำนันขาว
- ขึ้นเรือที่ท่าเรือช่องนนทรี ไปลงที่ ท่าเรือวัดบางกระเจ้านอก
- (เมื่อลงจากท่าเรือให้นั่งวินหรือเช่าจักรยานปั่นไปที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์)

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ Cr : FB ฮิโนกิ ตามรักคืนใจ
   ที่พักในบางกระเจ้า
- บ้านกลางสวน บางกอบัว ราคา 1,049-5,098 บาท/คืน
- AT BAAN SUAN ราคา 850-1,073 บาท/คืน

   ข้อมูลจาก : สวนศรีนครเขื่อนขันธ์บางกระเจ้า, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

You May Also Like

0 Comments