ปราสาทเมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี

by - ตุลาคม 13, 2564

    ปราสาทเมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี เป็นโบราณสถานที่มีสถาปัตยกรรมแบบขอมเพียงแห่งเดียวในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยกรมศิลปากรได้เข้าบูรณะซ่อมแซม แล้วจัดตั้งให้อุทยานประวัติศาสตร์ พร้อมเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการได้ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2530 จึงทำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ทื่สำคัญ เหมาะแก่การเข้าไปศึกษาประวัติความเป็นมา อารยธรรมในอดีต หรือเวาะเยี่ยมชม ถ่ายรูปสวยๆก่อนไปจะไปสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไกล้เคียง

ปราสาทเมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี
ภาพจาก FB : Thanamon Naksawat
   ปราสาทเมืองสิงห์ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ริมฝั่งแม่น้ําแควน้อย เป็นโบราณสถานแห่งชาติที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธศาสนสถานในพุทธศาสนา นิกายมหายาน มีรูปแบบศิลปะการก่อสร้างอยู่ในยุคลพบุรีตอนปลาย เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-18 โดยมีลักษณะผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส บนที่ราบริมฝั่งแม่น้ำแควน้อยทางทิศเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ 800 กว่าไร่ มีกำแพงเมืองศิลาแลงรอบล้อมกว้างประมาณ 800 เมตร ยาวประมาณ 850 เมตร สูง 7 เมตร มีประตูเข้าออก 4 ด้าน รอบนอกกำแพงเป็นคูคันดิน ส่วนพื้นที่รอบนอกจะถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติของภูเขาที่ไม่สูงมากนัก ภายในตัวเมืองมีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่น มีสระน้ำ 6 สระ และสิ่งก่อสร้างโบราณสถานที่สร้างขึ้นตามลักษณะศิลปะเขมรแบบบายน โดยแบ่งเป็นโซนหมายเลข 1-4 ได้แก่

ปราสาทเมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี
ภาพจาก FB : Bam Bpk

   - โบราณสถานหมายเลข 1 ตั้งอยู่บริเวณใจกลางด้านหน้าของตัวเมือง เป็นปราสาทหลังใหญ่ที่มีความโดดเด่นและสมบูรณ์กว่าจุดอื่น รอบนอกร่มรื่นไปด้วยต้นใม้ใหญ่ มีกำแพงแก้วล้อมรอบปราสาท และมีซุ้มประตูกำแพงเข้าไปยังลานกว้างที่ทอดยาวไปยังตัวปราสาทที่ก่อด้วยศิลาแลง ตัวปราสาทมีซุ้มประตูโคปุระ 4 ทิศ มีปรางค์ประธานเป็นศูนย์กลาง ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี ด้านหลังปรางค์ประธานบริเวณซุ้มประตูโคปุระมีพระนางปรัชญาปารมิตาประดิษฐานอยู่ และด้านหน้าติดกับระเบียงคดมีบรรณาลัย(เป็นอาคารเล็กๆ) ซึ่งเป็นที่เก็บตำราหรือคัมภีร์ต่างๆ ของพุทธศาสนาในสมัยนั้น

   หมายเหตุ : พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี และ พระนางปรัชญาปารมิตา เป็นองค์จำลอง ส่วนตัวจริงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเทพฯ

ภาพจาก FB : Bam Bpk
   - โบราณสถานหมายเลข 2  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโบราณสถานหมายเลข 1 อยู่ห่างเพียงไม่กี่เมตร มีลักษณะคล้ายกับโบราณสถานหมายเลข 1 แต่มีขนาดที่เล็กกว่าและค่อยข้างชำรุด คือ มีกำแพงแก้วล้อมรอบปราสาทที่ก่อด้วยศิลาแลง มีซุ้มประตูโคปุระ 4 ทิศที่เชื่อมต่อกับระเบียงคดที่มีแท่นฐานปฏิมากรรมวางเรียงอยู่ตามแนวระเบียงคด ภายในมีปรางค์ประธานตั้งอยู่กลางอาคาร 1 องค์ จากการบูรณะได้มีการค้นพบ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร นางปรัชญาปารมิตา

  หมายเหตุ : จากการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 2 นี้พบแท่นฐานประติมากรรมหินทรายเป็นจำนวนมากตั้งอยู่ในโคปุระและตามแนวระเบียงคด และที่ซุ้มทิศนอกจากนี้ยังพบประติมากรรมหินทราบรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมอวโลกิเตศวร พระพุทธรูป นาคปรก นางปรัชญาปารมิตา พระพิมพ์ดินเผาจำนวนมาก

ปราสาทเมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี
ภาพจาก FB : Bam Bpk
   - โบราณสถานหมายเลข 3 ตั้งอยู่นอกกำแพงแก้วทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโบราณสถานหมายเลข 1 ประมาณ 150 เมตร เป็นอาคารเล็กๆ ที่ก่อด้วยศิลาแลง โดยมีสิ่งก่อสร้างขนาดเล็กที่สร้างด้วยอิฐและศิลาแลง ซึ่งกรมศิลปากรสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นเจดี 2 องค์ และจากการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 3 นี้ ได้พบพระพิมพ์โลหะเนื้อชินตะกั่วจํานวนมาก
   - โบราณสถานหมายเลข 4 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมายเลข 1 ใกล้กับโบราณสถานหมายเลข 3 มีลักษณะเป็นอาคารศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งเรียงกันคล้ายห้อง 4 ห้อง แต่ละห้องกว้าง 3.90เมตร ยาว 6.65 เมตร ระยะเรียงห่างกัน 0.50 เมตร

ภาพจาก FB : Bam Bpk
   - หลุมขุดค้นทางโบราณคดี ตั้งอยู่นอกกำแพง บริเวณริมแม่น้ำแควน้อย มีลักษณะเป็นหลุมฝังศพสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ภายในหลุดมีโครงกระดูกมนุษย์มีคาดว่าตายมา 2,000 ปีแล้ว พร้อมกับของใช้ต่างๆของผู้ตายที่ฝั่งรวมมาด้วยกัน เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ ภาชนะสำริด ดินเผา เครื่องมือเหล็ก สร้อยคอทำด้วย ลูกปัดหินและลูกปัดแก้ว จึงทำให้นักโบราณคดีสามารถชี้ชัดได้ว่าบริเวณนี้เคยเป็นชุมชนมาก่อนจะสร้างเมืองสิงห์

ปราสาทเมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี
ภาพจาก FB : Natchamol Verheye
   - พิพิธภัณฑ์ ภายในจะจัดแสดงโบราณศิลปวัตถุที่พบในเมืองสิงห์ ที่บ่งบอกถึงประวัติความเป็นมาจากหลักฐานที่ถูกขุดค้นพบในบริเวณปราสาทเมืองสิงห์ เพื่อให้ได้ศึกษาเรียนรู้ เช่น ศีรษะพระศิวะ แม่พิมพ์พระพุทธรูป ภาชนะดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับ โครงกระดูก อื่นๆ ซึ่งของที่จัดแสดงจะเป็นเพียงแบบจำลอง ส่วนของจริงได้นำไปเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

ภาพจาก FB : Natchamol Verheye

   ประวัติปราสาทเมืองสิงห์แบบย่อ

   จากหลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่ได้ขุดพบในบริเวณเมืองสิงห์ และบริเวณริมแม่น้ำแควน้อยนอกกำแพงเมืองด้านทิศใต้ เช่น หลุมฝังศพมนุษย์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ทำให้ระบุได้ว่าเมื่อประมาณ 2,๐๐๐ ปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ในยุคราวปลายยุคโลหะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ได้มีชุมชนหรือมีคนเข้ามาทำกิจกรรมต่างๆก่อนจะสร้างเมือง ส่วนช่วงเวลาที่สร้างเมื่อนั้นดูจากปราสาทสร้างขึ้นตามลักษณะศิลปะขอมแบบบายน และโบราณวัตถุที่เป็นประติมากรรมตามลักษณะศิลปะขอม ทำให้สามารถกำหนดอายุได้ว่าปราสาทหลังนี้น่าจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 18 หรือในราวรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้าง เนื่องจากเป็นเมืองเล็กๆไม่มีความสำคัญ แต่มาในรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  พระองค์ได้ทรงสถาปนาเมืองสิงห์ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง แต่มีฐานะเป็นเพียงเมืองหน้าด่านเล็กๆจนมาถึงรัชกาลที่ 5 ได้ถูกลดฐานะลงเป็นตำบลเรียกกันว่าตำบลสิงห์เรื่อยมาจนทุกวันนี้ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ แล้วเข้ามาบูรณะซ่อมแซมแบบจริงจังเมื่อปี พ.ศ. 2517 เมื่อเสร็จจึงจัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เมื้อปี พ.ศ. 2530 และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 เมษายน ๒2530 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานในพิธี ( อ่านประวัติแบบละเอียด )

ปราสาทเมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี
ภาพจาก FB : Natchamol Verheye
   แนะนำ

- หากต้องการเดินชมให้ครบจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
- ช่วงเวลาเที่ยงหรือเวลาที่แดดแรง อากาศจะร้อนมาก แม้จะมีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่น
- เส้นทางไปยังปราสาทเมืองสิงห์ บริเวณถนนสายปากกิเลน-ปราสาทเมืองสิงห์ (ถนน 323) สองข้างทางระยะทางประมาณ 200 เมตร ในช่วงเดือน ก.พ. - มี.ค. จะเต็มไปด้วยดอกสุพรรณิการ์ที่ออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่ง จนทำให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านมา ต้องหยุดจอดรถเพื่อถ่ายรูปวิวสวยๆ

ภาพจาก FB : Natchamol Verheye

   เปิดเข้าชม : ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.
   ค่าเข้าชม : คนไทย 20 บาท/คน - คนต่างชาติ 100 บาท/คน (ภิกษุ นักศึกษาในเครื่องแบบ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ฟรีค่าเข้าชม)
   ค่าจอดรถ : รถยนต์ 50 บาท/คัน - รถสามล้อเครื่อง 30 บาท/คัน - รถมอเตอร์ไซค์ 20 บาท/คัน - รถจักรยาน 10 บาท/คัน
   สิ่งอำนวยความสะดวก : ลาดจอดรถ จุดบริการนักท่องเที่ยว , ห้องน้ำ ร้านอาหาร , ร้านเครื่องดื่ม , ป้ายแสดงข้อความอธิบายโบราณสถาน , สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ , QRโค้ดแนะนำเรื่องราวของปราสาทเมืองสิงห์ทั้ง ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน , แผนที่แผนผังปราสาท , อื่นๆ
    กิจกรรมท่องเที่ยว : ศึกษาเรื่องราวประวัติความเป็นมาของปราสาทเมืองสิงห์และอารยธรรมในอดีต , ถ่ายรูป อื่นๆ
   ที่เที่ยวใกล้เคียง : เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 ห่าง 7.6 กม. , ปางช้างไทรโยค 16.5 กม. , ทวีชัยปางช้าง 27 กม. , กระต่ายกินเนื้อ 27.7 กม. , สะพานข้ามแม่น้ำแคว 34 กม. , ต้นไม้ยักษ์กาญจนบุรี 59.6 กม.

ปราสาทเมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี
ภาพจาก FB : Natchamol Verheye

   ที่อยู่ : ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
   การเดินทาง
   รถส่วนตัว
-  แผนที่ google map
  รถไฟ
- จากสถานีธนบุรี ขึ้นรถไฟสายธนบุรี - น้ำตก ลงที่สถานีท่ากิเลน แล้วเดินไปเองระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร หรือ นั่งรถมอไซค์รับจ้าง ราคาประมาณ 30 บาที สามารถสอบถามได้ที่ร้านค้าไกล้ๆสถานีรถไฟ (แนะนำให้ขอเบอร์มอไซค์รับจ้างไว้ เนื่องจากขากลับไม่มีรถโดยสารผ่าน)
- รถไฟนำเที่ยว ราคาเด็ก/ผู้ใหญ่ 900 บาท/คน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

FB : Natchamol Verheye

   ที่พักในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิง
- ในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิง ตั้งอยู่ริมน้ำ มีบ้านพัก 2 แบบ คือ 1.ห้องพัดลม 300 บาท/คืน 2.ห้องปรับอากาศ 600 บาท/คืน (สอบถามได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)
- กางเต็นท์ริมแม่น้ำแควน้อย (สอบถามเจ้าหน้าที่)
   ที่พักใกล้ปราสาทเมืองสิงห์ 
- หาดบ้านดิน รีสอร์ต ห่าง 2.3 กม. ราคา 947 - 3,707 บาท/คืน
- Cliff & Cape Resort ห่าง 2.6 กม. ราคา 1,403 บาท/คืน
- ทายัน รีสอร์ท กาญจนบุรี (Tayan Resort Kanchanaburi) ห่าง 7.5 กม. ราคา 1,059 - 2,758 บาท/คืน


   ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) , เพจ FBอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ , พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

You May Also Like

0 Comments