น้ำตกวังตะไคร้ จังหวัดนครนายก

by - ตุลาคม 22, 2562

     น้ำตกวังตะไคร้ ที่ท่องเที่ยวสำคัญและขึ้นชื่อของ จังหวัดนครนายก มีธรรวมชาติที่สวยงาม อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้รอบๆน้ำตก เหมาะสำหรับการพักผ่อน เล่นน้ำ ล่องแก่ง ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เนื่องจาก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 120 กิโลเมตร ใช้เดินทางเวลประมาณ 2 ชั่วโมง เหมาะกับคนที่มีเวลาน้อย แบบเที่ยวเช้าเย็นกลับ

น้ำตกวังตะไคร้ ที่ท่องเที่ยวสำคัญและขึ้นชื่อของ จังหวัดนครนายก มีธรรวมชาติที่สวยงาม อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้รอบๆน้ำตก เหมาะสำหรับการพักผ่อน
น้ำตกวังตะไคร้ จ.นครนายก Cr : FB Chandee Wisetsombat
     น้ำตกวังตะไคร้ ที่รู้จักในชื่อ วังตะไคร้หรืออุทยานวังตะไคร้ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นน้ำตก ที่มีความงามตามธรรมชาติ  มีธารน้ำที่ไหลมาสงบนิ่งอยู่เป็น วังน้ำกว้าง ผ่านโขดหินน้อยใหญ่ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของลำธาร 2 ลำธาร คือ คลองมะเดื่อจากน้ำตกเหวกระถิน กับคลองตะเคียนจากน้ำตกแม่ปล้อง ซึ่งทั้ง 2 ลำธาร ไหลลงมาบรรจบกันที่วังตะไคร้ เป็นวังน้ำอยู่เป็นตอนๆ และไหลลงสู่แม่น้ำนครนายก แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่และพรรณไม้นานาชนิด รวมถึงสวนไม้ดอกไม้ประดับที่นำมาปลูก ด้วยความตั้งใจให้เป็นสถานที่พักผ่อน อีกทั้งยังโอบล้อมด้วยภูเขา ซึ่งยังคงมีความเป็นธรรมชาติอยู่มาก เหมาะแก่การมาพักผ่อน เล่นน้ำ ล่องแก่งและกิจกรรมผจญภัยต่างๆ

น้ำตกวังตะไคร้ ที่รู้จักในชื่อ วังตะไคร้หรืออุทยานวังตะไคร้ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นน้ำตก ที่มีความงามตามธรรมชาติ  มีธารน้ำที่ไหลมาสงบนิ่งอยู่เป็น วังน้ำกว้าง
น้ำตกวังตะไคร้ จ.นครนายก Cr : FB Susaedah Apdi
     วังตะไคร้ หรือจุมภฏ ตั้งอยู่ที่ตำบลหินตั้ง ใกล้กับน้ำตกนางรอง อยู่ในความดูแลของมูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ บริพัตร  เป็นอุทยานที่ได้รับการตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ในเนื้อที่ 1,400 ไร่ ทำให้เกิดทัศนียภาพงดงามทุกฤดูกาลโดยเฉพาะในฤดูฝน มีถนนให้รถยนต์วิ่งเข้าชมใน บริเวณได้ เปิดรับนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งประเภท เช้าไปเย็นกลับ และประเภทค้างแรม

วังตะไคร้ หรือจุมภฏ ตั้งอยู่ที่ตำบลหินตั้ง ใกล้กับน้ำตกนางรอง อยู่ในความดูแลของมูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ บริพัตร
วังตะไคร้ จ.นครนายก Cr : FB Thanutpon Pimpa
แนะนำ
     - วังตะไคร้ หรือจุมภฏ เป็นของกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิจ และหม่อมราชวงศ์หญิงพันธุ์ทิพย์บริพัตร (พระราชนัดดาในรัชกาลที่ 5)  ปัจจุบันได้ยกให้เป็นสมบัติของ สถานีอนามัย
     - เนื่องจากช่วงเวลาท่องเที่ยวน้ำตกนั้นมักอยู่ในฤดูฝน ดังนั้นควรติดต่อสอบถาม ช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลง กับทาง อุทยานวังตะไคร้ โทร 037-385164,081-989-0365 (เพื่อความปลอดภัย)
     - น้ำตกวังตะไคร้ เป็นด้านที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม  ทำให้มีฝนตกชุก น้ำในลำธารไหลเชี่ยว จึงเหมาะแก่การล่องแก่ง แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องน้ำไหลหลากเช่นกัน
     - เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม แต่เมื่อฤดูฝนมาถึง ก็จะเกิดน้ำป่าหลากเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นภัยอันตรายที่ใครก็คาดไม่ถึง
     - หากน้ำในลำธาร มีการเปลี่ยนจากใสไปเป็นสีขุ่นมีตะกอน ควรขึ้นจากน้ำ ไปอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย
     - นักท่องเที่ยวทั่วไปเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ หรือใครอยากอยู่สัมผัสธรรมชาตินานๆ ก็มีบ้านพักด้านในให้พักค้างคืนได้ (ดูรายละเอืยดที่พักได้ที่ อุทยาน วังตะไคร้)

สวนไม้ดอกไม้ประดับที่นำมาปลูก ด้วยความตั้งใจให้เป็นสถานที่พักผ่อน อีกทั้งยังโอบล้อมด้วยภูเข
วังตะไคร้ จ.นครนายก Cr : FB KaedZa Rungratsamee
     กิจกรรมท่องเที่ยววังตะไคร้และกิจกรรมไกล้ๆวังตะไคร้
     - เป็นกิจกรรมยอดนิยมในน้ำตกวังตะไคร้ ซึ่งมีลำน้ำอย่างต่อเนื่องกว่า 2 กิโลเมตร สามารถล่องน้ำได้ปลอยภัยเนื่องจาก มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว คอยเฝ้าดูระดับน้ำ พร้อมระบบเตือนภัย (ค่าเช่าห่วงยาง 20 บาทต่อวัน)
     - ล่องแก่งแม่น้ำนครนายก แก่งหินสามชั้นที่กระแสน้ำไหลลดหลั่นกันลงมาคล้ายขั้นบันได ระยะทาง 7 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง (ค่าบริการลำละ 1,500 บาท สำหรับ 8-10 ท่าน มีรถรับส่งบริการ)
     - สวนดอกไม้ และ น้ำตกจำลอง สวนกุหลาบบนพื้นที่กว่า 3 ไร่ และน้ำตกจำลอง
     - สระปทุม  วิ่งผ่านประตูเข้ามาในวังตะไคร้ ซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งถนน ฝั่งหนึ่งจะเป็นพันธุ์ดอกบัววิคตอเรีย และอีกฝั่งมีบัวหลากชนิดมากกว่า 200 สายพันธุ์
     - กางเต็นท์ปิกนิก วังตะไคร้เปิดให้บริการพื้นที่กางเต็นท์ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ (ค่าบริการ ผู้ใหญ่ 200 เด็ก 100 ต่อคืน
     - เหินฟ้าท้าสายน้ำ ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของวังตะไคร้ ซึ่งเป็นการโหนตัวบนหอคอยที่สูง 34 ฟุต ข้ามไปอีกฝั่ง ระยะทาง 100 เมตร (ค่าบริการครั้งละ 50 บาท)
     - สนามวังตะไคร้ทดสอบกำลังใจ จำลองจากฐานฝึกหน่วยรบพิเศษ 10 ฐาน เช่น ข้ามกำแพง 5 ฟุต
 กระโดดหลบหลุมระเบิด โหนตัวข้ามคูน้ำ
     -  นั่งเรือชมเขื่อนขุนด่านปราการชล ล่องชมน้ำตกและบรรยากาศของเขื่อน(ค่าบริการคนละ 350 บาท สำหรับ 4-10 ท่าน มีรถรับส่ง)
     - สักการะพระพุทธมหานวนาคปฏิมากร วิ่งผ่านประตูเข้ามาในวังตะไคร้ประมาณ 100 เมตร ท่านจะเห็นพระพุทธมหานวนาคปฏิมากรประดิษฐานอยู่ด้านซ้ายมือ เป็นพระพุทธรูปสำริดปางนาคปรกสมัยสุโขทัย  
หมายเหตุ สามารถดูกิจกรรมต่างๆแบบละเอีอดได้ที่ อุทยานวังตะไคร้ 

น้ำตกวังตะไคร้ จ.นครนายก Cr : FB  รักพล รอดฤทธิ์
     สิ่งอำนวยความสะดวก : มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
     เปิดบริการทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00-18.00 น.
     อัตราค่าผ่านประตู : รถทุกประเภทคันละ 150 บาท (ผู้โดยสารไม่เกิน 8 ท่าน) เกิน 8 ท่าน เพิ่มท่านละ 10 บาท
     ฤดูท่องเที่ยวที่เหมาะสม : เที่ยวได้ตลอดทั้งปี ช่วงหน้าร้อนอาจจะมีน้ำไม่มากนัก ช่วงหน้าฝนน้ำเป็นช่วงที่น้ำเยอะเหมาะสำหรับการล่องแพยาง ล่องแก่ง แต่ต้องระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลาก
     ที่เที่ยวไกล้เคียง : พระบรมรูปรัชกาลที่ 8 (วัดนางรอง) นครนายก 1.75 km, น้ำตกนางรอง 2.60 km, เขื่อนขุนด่านปราการชล4.38 km, น้ำตกสาริกา 9.89 km
   
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม แต่เมื่อฤดูฝนมาถึง ก็จะเกิดน้ำป่าหลากเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นภัยอันตรายที่ใครก็คาดไม่ถึง
น้ำตกวังตะไคร้ จ.นครนายก Cr : FB พิชิต ปูธิรัตน์
     ที่อยู่ : วังตะไคร้ อ.เมือง จ.นครนายก โทร. 037-385164,081-989-0365
     การเดินทาง ทางรถยนต์
     จากห้างฟิวเจอร์ปารค์ รังสิต ใช้ทางหลวงหมายเลข 305 ( รังสิต - องครักษ์ - นครนายก ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก ระยะทางประมาณ 76 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองนครนายก
     จากห้างฟิวเจอร์ปารค์ รังสิต ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ( พหลโยธิน ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 60 กิโลเมตร ให้ท่านเข้าเลนซ้ายเพื่อไปนครนายก เมื่อเข้าเลนซ้ายแล้วขับตรงไปอีกจะพบป้ายบอกทางให้เลี้ยวซ้ายเพื่อขึ้นสะพานวนเข้าสู่ถนนหมายเลข 33 มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก หลังจากลงสะพานแล้วขับตรงไป ประมาณ 46 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองนครนายก
     จากตัวเมืองนครนายก ท่านจะเห็นป้ายตัวโตๆ เขียนว่า น้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง ให้ท่านขับตรงไปตามเส้นทางนั้น ( ถนนหมายเลข 3049 ) ( ถ้าท่านเลี้ยวขวาจะไปจังหวัดปราจีนบุรี ถนนหมายเลข 33 ) จากนั้นขับตรงไปตามถนนหมายเลข 3049 ประมาณ 11 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไป ประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะถึงวังตะไคร้ ( วังตะไคร้กับน้ำตกนางรอง ใช้เส้นทางเดียวกันครับ โดยวังตะไคร้จะถึงก่อนน้ำตกนางรอง โดยวังตะไคร้จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน )
     เดินทางโดยรถตู้สาธารณะ
     ท่ารถอนุสาวรีย์ชัยฯ รถตู้สาธารณะสาย 58 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-เขื่อนขุนด่านปราการชล รถจอดในซอยเซอร์เวียร์ ฝั่ง รพ.พระมงกุฏเกล้า เที่ยวแรก 06.20 น. เที่ยวสุดท้าย 18.30 น. โทร 080 639 2946, 081 838 1784
     ท่ารถรังสิต รถจอดท่ารถต่างจังหวัด วินใต้สะพาน เที่ยวแรก 06.00 น. เที่ยวสุดท้าย 20.00 น. โทร 084 437 0054, 081 6294961
     ท่ารถเขื่อนขุนด่าน รถจอดหน้าพิพิธภัณฑ์เขื่อนด่านฯ เที่ยวแรก 06.30 น. เที่ยวสุดท้าย 17.30 น. โทร 085 340 9385, 084 320 8712

ที่ยวได้ตลอดทั้งปี ช่วงหน้าร้อนอาจจะมีน้ำไม่มากนัก ช่วงหน้าฝนน้ำเป็นช่วงที่น้ำเยอะเหมาะสำหรับการล่องแพยาง ล่องแก่ง แต่ต้องระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลาก
น้ำตกวังตะไคร้ จ.นครนายก Cr : FB คนที่ใช้. หัวใจพูด
     ที่พัก : อุทยาน วังตะไคร้ โทร. 081 989 0365, 037 385 164

     ข้อมูลจาก : อุทยานวังตะไคร้, ไทยรัฐออนไลน์, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
You May Also Like

0 Comments